تعریف علمی چسب

تعریف علمی چسب چیست

علم چسبندگی یک زمینه تخصصی چند رشته ای می باشد که رشته های مهندسی، فیزیک و شیمی آلی را در بر می گیرد.

مونتاژ ساخته شده با استفاده از چسب، “اتصال چسب” یا “پیوند چسب” نامیده می شود. مواد جامد موجود در اتصال ایجاد شده توسط چسب، به غیر از خود ماده چسب، با اصطلاح تخصصی”adherends ” شناخته می شود.

پدیده ای که انتقال adherends به نقطه اتصال چسب را انجام دهد “پدیده چسبندگی” نامیده می شود.

همچنین پدیده ی دیگری با اصطلاح “abhesion” نیز تعریف شده است که منوط به داشتن حداقل چسبندگی است.

ویژگی “abhesion” زمانی مهم است که چسب بعد از انجام مونتاژ مورد نظر می بایست از محل اتصال حذف شود [۱]. اصطلاح چسب صنعتی ممکن است به جای اصطلاح چسب با منشا گیاهی، سیمان، لعاب، یا خمیر نیز استفاده شود، و در واقع چسب به هر ماده اعمال شده به یک سطح، یا دو سطح مشابه و یا دو مورد جداگانه و متفاوت که آن ها را به هم متصل کرده و در برابر جدایی آنها مقاومت می کند، اطلاق می شود [۲]. صفت های مختلفی در رابطه با کلمه “چسب” به منظور توصیف خواص بر اساس شکل فیزیکی یا فرم شیمیایی، نوع ماده اتصالی و یا شرایطی که چسب تحت آن به کارمی رود ممکن است استفاده شود [۳].
استفاده از چسب مزایای بسیاری نسبت به روش های اتصال دیگر مانند خیاطی، اتصال مکانیکی، چسب حرارتی و غیره ارائه می دهد.

این توانایی شامل اتصال مواد مختلف به هم، به منظور توزیع موثرتر تنش در سراسر نقطه مشترک اتصال، صرفه جویی هزینه در اثر استفاده از یک فرآیند مکانیزه، بهبود در زیبایی طراحی و افزایش انعطاف پذیری طراحی می باشد.

معایب استفاده از چسب عبارتند از ثبات کاهش یافته در دماهای بالا، ضعف در اتصال اجسام بزرگ با سطح اتصال کوچک و مشکل بودن جداسازی اشیاء در طول آزمایش می باشد [۴] که این موارد در توسعه ی دانش فنی تولید چسب قابل برطرف کردن می باشند.
انواع چسب معمولا با استفاده از روش چسبندگی به کار رفته طبقه بندی می شود. سپس در اولویت بعد بر اساس چسب واکنش پذیر و غیر واکنش پذیر نیز قابل طبقه بندی است، و این نوع طبقه بندی اشاره به این مسئله دارد که آیا چسب به منظور سخت شدن به صورت شیمیایی واکنش داده است یا به صورت غیرشیمیایی.

راه دیگر طبقه بندی انواع چسب این است که می توان آن ها را بر اساس اینکه آیا ماده خام اولیه منشاء طبیعی دارد یا اینکه سنتزی می باشد دسته بندی کرد، علاوه بر این بر اساس نوع فاز فیزیکی اولیه در تولید چسب نیز طبقه بندی را می توان انجام داد [۵].
استاندارد ASTM مربوط به چسب در ارزیابی و آزمایش چسب بسیار مفید است.

این استانداردها به شرکت های مختلف در سراسر جهان اجازه آزمایش چسب و قطعات آن ها را می دهد.

این چسب ها می توانند خواص مختلف وابسته به محتویات فرار و غیر فرار را داشته باشند. در واقع استانداردها به شناسایی خواصی مانند ویسکوزیته، چسبندگی، مقاومت برشی و ضریب برشی کمک می کنند.