شرکت ارمغان سلولز مهدی

شرکت صنایع شیمیایی ارمغان سلولز مهدی در سال ۱۳۹۱ تاسیس گردید

حوزه فعالیت شرکت در خصوص تولید و فروش، بسته بندی محصولات شیمیایی و سلولزی از جمله تولید انواع چسب های صنعت کیف و کفش، مبلمان و همچنین محصولات سلولزی از جنس کاغذ مربوط به کف کفش است.

شماره ثبت شرکت ۳۲۳۶ است.